Indtast dato

Indtast den dato hvor uret skal starte med at tælle fra (din ”mærkedag”,- den første dag du enten ikke drak, tog stoffer eller spillede).

Vælg dato

Bemærk: Vi gemmer INGEN personlige data om dig. Appen er helt anonym. Vi ønsker dig et godt og frit liv med massevis af sindsro.